Kontakt

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kluczborku
Forma prawna: Stowarzyszenie
Rok powstania: 2004
Adres: Rynek 1 /Ratusz /
46 – 200 Kluczbork
godziny urzędowania wtorek i piątek w godz. 10,00-13,00
Numer telefonu: 511 723 106

Skład Zarządu UTW:
Maria Stańska – prezes
Bożena Hadryś – zastępca
Janina Leligdowicz – skarbnik
Ewa Kosiń – sekretarz
Maria Szydlik – członek 
Skład Komisji Rewizyjnej UTW:
Elżbieta Kosarewicz – przewodnicząca
Celina Zadrożna – sekretarz
Halina Bonisławska – członek
Składki członków UTW:
Wpisowe 10,- zł / jednorazowo /
Legitymacja 2,- zł /jednorazowo/
Miesięczna składka 2,5- zł / wpłata za 6 lub 12 miesięcy w układzie kalendarzowym, tzn. od stycznia do grudnia danego roku /