Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

09.10. 2019r.
Mszę św. inaugurującą Rok Akademicki sprawował ks. Wojciech Wąchała, Proboszcz Parafii MBWW, a uświetniła ją , jako wirtuoz skrzypiec Pani Matylda Błąkała.

10.10.2019r.
Inaugurację rozpoczęła Maria Stańska powitaniem zarówno obecnych uczestników UTW, jak i gości naszego spotkania , a to:

  1. Zastępcę Marszałka Województwa Opolskiego Pana Stanisława Rakoczego.
  2. Pana Artura Nowaka ze Starostwa Powiatu.
  3. Pana Jarosława Kielara – Burmistrza Miasta.
  4. Panią dr Jolantę Piechnik- Borusowską –Uniwersytet Opolski.
  5. Panią Krystynę Błażewską – Dyrektora LO.
  6. Pana Piotra Sitnika – Dyrektora ZSLT.
  7. Pana Wojciecha Wolarczyka, pierwszego Dyrektora, który udostępnił nam swoją szkołę.
  8. Pana Konrada Domagałę, prowadzącego zajęcia rehabilitacji i gimnastyki.

Goście nasi kolejno gratulowali nam, wręczając kwiaty , listy gratulacyjne, Pan Artur Nowak w imieniu Starosty Powiatu wręczył przepiękny Herbarz Polski z iluminacją władców Polski i herbami miast.
Zabrzmiało uroczyste „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Zespołu Wokalnego UTW oraz wszystkich obecnych.
Za pomocą Zespołu pod kierownictwem Pani Jadwigi Pypłacz dziękowaliśmy w imieniu wszystkich naszych członków .
Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr Jolanta Piechnik–Borusowska „Sposób komunikacji kobiet i mężczyzn”.
Po wykładzie Zespół Wokalny wykonał jeszcze dwa utwory, a na koniec wspólnie z zespołem wyśpiewaliśmy nasz Hymn Uniwersytecki.
Rok Akademicki 2019/2020 uważamy za otwarty.
Dziękujemy za frekwencję uczestników spotkania, za obecność naszych dostojnych gości, za życzliwe słowa i wiarę w nasze możliwości, Zespołowi Wokalnemu oraz Pani Jadwidze Pypłacz za oprawę muzyczną, Ks. Wojciechowi za wzniosłą i budującą Mszę świętą , Pani Matyldzie Błąkale za wirtuozerię wykonania utworów muzycznych w czasie Mszy św.
Każdemu osobno i wszystkim razem
D Z I Ę K U J E M Y !
Zarząd UTW