Narodowe Święto Niepodległości

07.11.2019r. Spotkanie, które upamiętniło Narodowe Święto Niepodległości, swoją obecnością zaszczycili nas:

  1. Pan Artur Nowak – reprezentujący Starostwo Powiatu
  2. Pan Konrad Domagała – prowadzący nasze ćwiczenia fizyczne
  3. Agnieszka Noculak – z młodego pokolenia (LO)

Oprawę muzyczną zapewniła Jadwiga Pypłacz, natomiast wiersze własne okolicznościowe przedstawiła Iwona Derkowska .
Spotkanie o nazwie „Niezakazane piosenki” tym razem zorganizowaliśmy w nowym stylu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali teksty utworów, którymi chcieliśmy przedstawić historię dochodzenia Polski do niepodległości, wolności i suwerenności.
Rozpoczęliśmy Hymnem Polski, po czym nastąpił cykl pieśni legionowych, a następnie utworów z II wojny światowej, powstania warszawskiego , pieśni partyzanckich.
Oczami wyobraźni dostrzegaliśmy legiony, piechotę, ułanów, obronę Warszawy, Lwowa, Bałtyku.
Śpiewali wszyscy z wydatną pomocą naszego Zespołu Wokalnego, który „rozlokował się” wśród uczestników spotkania.
Wiele osób prosiliśmy o śpiew do mikrofonu.
Spotkanie zakończyliśmy podziękowaniami Jadwidze Pypłacz za muzykę, Iwonie Derkowskiej za piękne wiersze , zapraszając uczestników spotkania na przygotowany poczęstunek.
Dziękujemy za obecność, świętowanie !

M.S.