21.11. 2019r. Wkłady w ramach bezpłatnej pomocy prawnej Pana Mecenasa Grzegorza Krygowskiego ze Stowarzyszenia OPPEN w Opolu.

  1. „Jak dobrze mieć sąsiada”.
  2. Zawieranie umów poza siedzibą sprzedawcy (media internetowe, telefoniczne lub w domu klienta). Ekspresyjne wykłady ukazujące prawa sąsiadów, a także korzystających z różnych usług i zakupów. Wykłady przy udziale uczestników spotkania, generujące pytania , komentarze, doświadczenia uczestników. Za tę formę wykładów, za przekazaną wiedzę prawniczą w sposób prosty i przydatny, zrozumiały dla wszystkich.
    Bardzo serdecznie
    D Z I Ę K U J E M Y !
    Zarząd UTW