08.10.2020r. UTW rozpoczął 17 Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021.

Goście spotkania to: Starosta Powiatu – Pan Mirosław Birecki, Z-ca Burmistrza Miasta – Roman Kamiński, Dyrektor ZSLT – Pan Piotr Sitnik, Z-ca Dyrektora LO – Pan Jarosław Cirko, Pani mgr Iwona Baldy, Pan Konrad Domagała, Opiekun Naukowy UO – Pani dr Jolanta Piechnik – Borusowska, Pani mgr Jadwiga Pypłacz, która wraz z Zespołem Wokalnym UTW zapewniła nam oprawę muzyczną Inauguracji.
Rozpoczęliśmy spotkanie od skromnych podziękowań naszym gościom, którzy od lat zapewniają nam wszelkie formy wsparcia, zarówno finansowe, jak i logistyczne, tzn. udostępnianie auli LO na wykłady, czy też sali gimnasty- cznej w ZSLT, bezpłatne wykłady /Pani mgr Iwona Baldy/, wsparcie finansowe ze strony Starostwa oraz Burmistrza Miasta.
Pani Jadwiga Pypłacz od 12 lat perfekcyjnie prowadziła nasz Zespół Wokalny.
Serdecznie za to dziękujemy.
Radośnie, entuzjastycznie wybrzmiał Gaudeammus Igitur.
Każdy z naszych gości zabrał głos , zwracając się do obecnych z życzeniami pogłębiania wiedzy na UTW, ale też dbałości o swoje zdrowie w tym ciężkim czasie epidemii.
Wraz z życzeniami odebraliśmy piękne kwiaty oraz kosz praktycznych prezentów od Pana Starosty Powiatu.
Po odśpiewaniu wspólnie hymnu UTW – wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr Jolanta Piechnik-Borusowska.
Po wykładzie zakończono spotkanie, dziękując raz jeszcze naszym gościom oraz wszystkim obecnym.
M.S.