O G Ł O S Z E N I E

W związku z nasileniem się epidemii koronawirusa, dbając o zdrowie naszych członków zawieszamy wykłady I semestru 2020/21

W przypadku poprawy sytuacji, o terminach wykładów, spotkań, wyjazdów – powiadomimy.

Za frekwencję na Inauguracji Roku Akademickiego Serdecznie D Z I Ę K U J E M Y !

Do zobaczenia w zdrowiu !

Zarząd UTW